Tele-Sağlık İstanbul Projesi

 

Başlama Tarihi : 01.12.2016

Bitiş Tarihi : 30.11.2017

Amaç

Bu projenin amacı, bir Tele-Tıp uygulaması olarak özellikle yalnız yasayan, yaslı ve bakıma muhtaç kişilerin uzaktan izlenebilmesi ve gerektiğinde acil müdahale edilebilmesi için, giyilebilir elektronik cihazların tasarımı ve kullanımının geliştirilmesidir. Projede öncelikle giyilebilir EKG cihazı ve kan oksijen miktarı ölçen cihaz, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi elektronik laboratuvarlarında geliştirilecektir. Bluetooth modülü ile akıllı cep telefonuna aktarılan veriler daha sonra bir sunucuya gönderilecek ve sunucu’ da geliştirilecek olan akıllı sistemlerle kişinin biyolojik değerlerinin kritik eşik değerlerin altına inmesi veya üstüne çıkması durumunda; yakınları, doktoru veya ambülans aranacak ya da kısa mesaj ile bilgilendirileceklerdir.

Bu çalışma sayesinde evde yalnız yaşayan kişilerin sağlık koşullarının ani değişmesi durumunda müdahale hemen gerçekleştirilebileceğinden yaşam koşulları iyileştirilmiş olacak ve kişiler psikolojik açıdan da kendilerini daha iyi hissedebileceklerdir.

Yürütücülüğü Yrd. Doç. Dr. Haydar ÖZKAN tarafından gerçekleştirilen ve bütçesi 619.450,00TL olan “Tele- Sağlık İstanbul” isimli proje personelleri aşağıdaki gibidir.

1 Yürütücü Yrd. Doç. Dr. Haydar ÖZKAN
1 Tıp danışmanı Doç. Dr. Muharrem KISKAÇ
1 Elektronik donanım danışmanı Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZHAN
2 Bilgisayar Mühendisi Muhammet GÜLCÜ ve Samet MACİT
1 Elektronik Mühendisi Yasemin KARADANA
1 Yürütücü yardımcısı Bahadır GÜN

Görev almaktadır.