Biyomedikal mühendislik, bilim ve teknoloji ilke ve yöntemlerinin biyoloji ve tıp alanındaki problemleri anlamak, tanımlamak ve çözmek için uygulayarak insan sağlığının iyileştirilmesini amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendisleri elektrik, mekanik, kimyasal, optik ve mühendislik mekaniği prensiplerini biyolojik (yani, insan ve hayvan) sistemleri anlama, değiştirme veya kontrol etmenin yanında hastaların tanı ve tedavisine yardımcı olacak fizyolojik fonksiyonları izlemek için gerekli ürünlerin tasarımı, üretimi ve kullanımı ile ilgilenirler.

Teknolojik yenilikler bir toplumun kültürel zenginliklerinin, icat gücünün ve sorunların üstesinden gelme arzu ve yeteneğinin kanıtıdırlar. Toplumdan etkilenirler ve aynı zamanda o toplumu da etkilerler. Teknolojik gelişmeler, nüfusun yaşlanması ve sağlık sorunlarına ilginin artması ve bunların yanında maliyet etkinliği konusunda artan endişeler biyomedikal mühendislerini daha iyi yöntem, alet ve cihaz tasarlamaya yöneltmektedir. Bu bilim dalında, teknolojinin hızlı ilerlemesi nedeniyle sürekli bir değişim ve yeni bilim alanlarının oluşumu söz konusudur. Biyomedikal mühendisliğinin köklü uzmanlık alanlarından bazıları şunlardır: biyomedikal cihazlar, biyomalzeme, biyomekanik, hücre, doku ve genetik mühendisliği, klinik mühendisliği, tıbbi görüntüleme, ortopedik cerrahi, rehabilitasyon mühendisliği ve sistem fizyolojisi. Bu uzmanlık alanları birbirlerine bağlıdır ve genellikle, uygulamalı bir alanda çalışan bir biyomedikal mühendisi diğer alanlarda çalışan biyomedikal mühendislerinin toplandıkları bilgileri kullanır. Örneğin, yapay bir kalça tasarımına anatomi, kemik biyomekaniği, yürüme analizi ve biyomateryal uyumluluk çalışmaları büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Kalçaya uygulanan kuvvetler protezin tasarımda ve malzeme seçiminde göz önüne alınır. Benzer şekilde, felçli bir kası elektriksel olarak uyarıp kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlayacak sistemlerinin tasarımı insan kas-iskelet sisteminin davranış bilgisini kullanır. Bu cihazlarda kullanılan uygun malzemenin seçimi biyomalzeme mühendisinin ilgi alanı içindedir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği programı ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu biyomedikal cihazlar, klinik mühendisliği ve tıbbi görüntüleme alanlarını kapsayan tıp elektroniği olarak tanımlanabilecek alanları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Geniş bir tabandan gelen ekpert grubu tıbbi cihaz alanındaki gelişmeleri altı dalda toplamaktalar:

 1. Bilgisayar ile ilgili teknolojiler
 2. Moleküler tıp
 3. Evde veya bağımsız hasta bakımı
 4. En az zarar veren (noninvasive) uygulamalar
 5. İlaç sunumu ve ilgili hibrid cihazlar
 6. Organ yenileme, destekleme ve ilgili doku mühendisliği alanındaki gelişmeler.

Eğitim programı temel mühendislik bilimleri yanında öğrencilere yukarıdaki konularda yetkinlik sağlayacak dersler, uygulamalar ve projelerle desteklenmekte ve öğrenciler aşağıdaki sorumluluklar için hazırlamaktır:

 1. Tıp yetkililerine tıbbi cihaz ve ilgili hizmetlerin belirlenmesi ve tedarikinde yardım.
 2. Aletlerin doğru ve güvenli çalışmasını denetleme ve tıbbi ortamlarda elektriksel güvenliğin sağlanması.
 3. Tıpta uzman ve yardımcı personele cihazların güvenli doğru ve verimli kullanımı üzerine eğitim verilmesi.
 4. Tıbbi cihazların yerel ihtiyaçlara göre tadili ve ticari olarak bulunmayan ek mühendislik sistemlerinin tasarımı.
 5. Tıbbi donanımların önleyici ve düzeltici bakımı ve bakım sözleşmeleri için tekliflerin hazırlanması.
 6. Tıbbi cihazlar alanındaki teknolojik gelişmeleri izleyerek bunlarla ilgili sağlık personelinin aydınlatılması.
 7. Sağlık tesislerinin mühendislik tasarımı.
 8. Bir hastanenin farklı bölümleri arasındaki tıbbi bilgi akışının koordinasyonu ve bilgi işlemenin endüstriyel veya işletme mühendisliği teknikleri kullanılarak optimize edilmesi.

En değerli insan kaynağı olan sağlık alanında her geçen gün yeni teknolojiler ile yeni bilgiler elde edilmektedir. Bu alanda hizmet veren biyomedikal mühendisliği geleceğin en saygın mesleği olarak tanımlanmaktadır. Programımız ve uygulaması ile ilgili her türlü öneri ve geribildirime açığız. Ülkemiz gençlerini bu alanda yetiştirmek ve böylece ülke kalkınmasına ve tüm insanlığa hizmet etmek amacımızdır.

 
Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU