Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu
 
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye AKTAŞ DİNÇER (Başkan)
Arş. Gör. Müberra AYDIN (Üye)
 

Duyuru:   En az 75 AKTS’yi başarılı olarak tamamlayan Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri Birinci yaz stajına,  En az 135 AKTS’yi başarılı olarak tamamlayan Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri ise İkinci yaz stajına başlayabilir.

 

Staj için gerekli belgeler:
 
1 adet Staj Başvuru Formu (Staj yapılacak kurum tarafından imzalı onaylı getireceklerdir.)
3 adet fotoğraflı Staj Kabul (SGK) Formu (Staj yapılacak kurum tarafından imzalı onaylı getireceklerdir.)
Kimlik Fotokopisi
İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir.)
SGK Müstehaklık Belgesi (E-Devletten alınabilir.)

 

FSMVÜ Mühendislik Fakültesi Staj Genel Esasları (yeni)

FSM_Biyomedikal Mühendisligi Staj Esasları

FSM_Biyomedikal Mühendisligi Staj Kılavuzu

BME_Staj Basvuru Formu

BME_Staj Defteri

BME_Staj Degerlendirme Formu

BME_Staj Kabul Formu (Zorunlu SGK Staj Formu)

 

Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU Yaz Stajları Semineri