Biyomedikal Mühendisliği %100 Türkçe Müfredatı
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİĞİ BÖLÜMÜ /BIOMEDICAL ENGINEERING DEPARTMENT
LİSANS DERS PROGRAMI / UNDERGRADUATE CURRICULUM
2014-2015 ve öncesi girişli öğrencilerin (30 AKTS İngilizce ve Türkçe) müfredatı
               
1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester)          
Kod Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Ö.şart 
Code Course Name T P ECTS Lang. Type  Prereq
FIZ115 Fizik I / Physics I 3 2 7 Tr/En ÜZ  
MAT115 Matematik I / Calculus I  3 2 7 En/Tr ÜZ  
BME111E / BME111 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş / Introduction to Biomedical Engineering 2  0 3 Tr/En AZ  
BLM103 Bilgisayar  Programlama I/Computer Programming I 3 2 5 Tr/En AZ  
TDE115 Türk Dili I / Turkish Language I 2 0 2 Tr ÜZ  
ING101 İngilizce I / English I* 2 0 3* Tr ÜZ  
ING101E İleri İngilizce I / Advanced English I 2 0 3 En ÜZ  
TRH115 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I / Atatürks Principles and History of Reforms I 2 0 2 Tr ÜZ  
Toplam / Total   29  
* İngilizcelerini ilerletme durumunda olan öğrenciler / Students need to improve their English
               
1.Yıl / II.Dönem (First Year / Second Semester)        
Kod Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Ö.şart 
Code Course Name T P ECTS Lang. Type  Prereq
FIZ116 Fizik II /Physics II 3 2 7 En/Tr ÜZ  
MAT116 Matematik II / Calculus II 3 2 7 Tr/En ÜZ MAT115 / MAT115E
MAT126 Lineer Cebir / Linear Algebra 3 0 5 Tr/En ÜZ  
BLM104 Bilgisayar  Programlama II / Computer Programming II 3 2 5 Tr/En AZ BLM103 / BLM103E
TDE116 Türk Dili II / Turkish Language II 2 0 2 Tr ÜZ  
ING102 İngilizce II / English II* 2 0 3* Tr ÜZ  
ING102E İleri İngilizce II / Advanced English II 2 0 3 En ÜZ  
TRH116 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II / Ataturks Principles and History of Reforms II 2 0 2 Tr ÜZ  
Toplam / Total   31  
* İngilizcelerini ilerletme durumunda olan öğrenciler / Students need to improve their English
               
2.Yıl / III.Dönem (Second Year / Third Semester)        
Kod Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Ö.şart 
Code Course Name T P ECTS Lang. Type  Prereq
MAT215 Diferansiyel Denklemler / Differential Equations 3 2 6 Tr/En AZ MAT116 / MAT116E
KIM115 Genel Kimya / General Chemistry 3 0 5 Tr/En AZ  
EEM201 Tasarım Yazılımları / Design Software 2 2 3 En/Tr AZ BLM104 / BLM104E
EEM203E / EEM203 Digital Systems / Sayısal Sistemler  2 2 4 En/Tr AZ  
EEM215 / EEM215E Elektrik Devreleri/ Electric Circuits 2 2 4 Tr/En AZ  
MED215 Hücre ve Moleküler Biyoloji / Cell and Molecular Biology 2 0 4 Tr/En AZ   
  Seçmeli Ders (Temel Bilim) / Elective Course (Basic Science) 3 0 5 Tr/En AS  
Toplam / Total   31  
               
2.Yıl / IV.Dönem (Second Year / Forth Semester)        
Kod Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Ö.şart 
Code Course Name T P ECTS Lang. Type  Prereq
MAT234 İstatistik ve Olasılık / Statistics and Probability 3 0 4 Tr/En AZ  
BLM206 Mikroişlemci Sistemleri / Microprocessor Systems 3 2 6 Tr/En AZ BLM103 / BLM103E, EEM203/EEM203E
EEM218 Elektronik Devreler / Electronic Circuits 3 2 6 Tr/En AZ EEM215 / EEM215E
MED202 İnsan Anatomisi / Human Anatomy 2 1 5 Tr/En AZ   
MED204 İnsan Fizyolojisi / Human Physiology 2 1 5 Tr/En AZ  
MUH210 Mühendislikte Sözlü ve Yazılı İletişim / Oral and Written Communication in Engineering 2 0 3 Tr/En AZ  
Toplam / Total   29  
               
3.Yıl / V.Dönem (Third Year / Fifth Semester)        
Kod Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Ö.şart 
Code Course Name T P ECTS Lang. Type  Prereq
BME311 Biyomedikal Sinyaller ve Sistemler / Biomedical Signals and Systems 2 2 4 Tr/En AZ MAT215 / MAT215E
BME353 Biyomedikal Ölçme ve Enstrumantasyon / Biomedical Measurement and Instrumentation  2 5 Tr/En AZ EEM218 / EEM218E MED204 / MED204E
BME315 Biyomedikal Elektronik / Biomedical Electronic 3 2 5 Tr/En AZ EEM218 / EEM218E
MED301 Biyofizik / Biophysics 2 1 4 Tr/En AZ  
MED325 Biyokimyasal Ölçüm Teknikleri / Biochemical Measurement Techniques 2 1 4 Tr/En AZ  
  Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli V / Biomedical Engineering Elective V     3 En/Tr AS  
  Üniversite Seçmeli Ders / University Elective Course 2 0 3 Tr/En ÜS  
BME300 Yaz Stajı I / Summer Practice I 0 0 2 Tr/En AZ 75 AKTS
Toplam / Total   30  
               
3.Yıl / VI.Dönem (Third Year / Sixth Semester)        
Kod Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Ö.şart 
Code Course Name T P ECTS Lang. Type  Prereq
BME312E / BME312 Biyomedikal Sistem Analiz ve Tasarımı / Biomedical Systems Analysis and Design 3 0 4 En/Tr AZ BME311 / BME311E MED204 / MED204E
BME314E / BME314 Biyomedikal Sinyal İşleme / Biomedical Signal Processing 2 2 5 En/Tr AZ BME311 / BME311E
BME352 Biyomedikal Kontrol Sistemleri / Biomedical Control Systems 3 0 5 Tr/En AZ  
EEM314 Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar / Electromagnetic Fields and Waves 3 0 5 Tr/En AZ  
BME392 Biyomedikal Sistemler Proje Geliştirme / Biomedical Systems Project Development 1 2 3 En/Tr AZ BME315 / BME315E
  Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VI / Biomedical Engineering Elective Course VI     5 En/Tr AS  
  Üniversite Seçmeli Ders  / University Elective Course 2 0 3 Tr/En ÜS  
Toplam / Total   30  
               
4.Yıl / VII.Dönem (Fourth Year / Seventh Semester)        
Kod Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Ö.şart 
Code Course Name T P ECTS Lang. Type  Prereq
BME401 Bitirme Projesi I / Graduation Project I 1 4 6 Tr AZ 160 AKTS
  Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VII / Biomedical Engineering Elective VII 3 0 5 Tr/En AS  
  Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VII / Biomedical Engineering Elective VII 3 0 5 Tr/En AS  
  Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VII / Biomedical Engineering Elective VII 3 0 5 Tr/En AS  
  Seçmeli Ders (Genel Mühendislik) / Elective Course (General Engineering) 3 0 5 Tr/En AS  
  Üniversite Seçmeli Ders  / University Elective Course 2 0 3 Tr/En ÜS  
BME400 Yaz Stajı II / Summer Practice II 0 0 2 Tr/En AZ 135 AKTS
Toplam / Total   31  
               
4.Yıl / VIII.Dönem (Fourth Year / Eighth Semester)        
Kod Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Ö.şart 
Code Course Name T P ECTS Lang. Type  Prereq
BME402 Bitirme Projesi II / Graduation Projects II 1 4 6 Tr/En AZ BME401 / BME401E
  Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VIII / Biomedical Engineering Elective VIII 3 0 5 Tr/En AS  
  Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VIII / Biomedical Engineering Elective VIII 3 0 5 Tr/En AS  
  Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VIII / Biomedical Engineering Elective VIII 3 0 5 Tr/En AS  
  Seçmeli Ders (Genel Mühendislik) / Elective Course (General Engineering) 3 0 5 Tr/En AS  
  Üniversite Seçmeli Ders  / University Elective Course 2 0 3 Tr/En ÜS  
Toplam / Total   29  
               
AS: Alan Seçmeli (Departmental Elective), AZ: Alan Zorunlu (Departmental Compulsory)   
ÜS: Üniversite Seçmeli (University Elective), ÜZ: Üniversite Zorunlu (University Compulsory)      
Tr: Türkçe (Turkish), En: İngilizce (English)          
Yaz stajı toplam 60 iş günüdür. / Summer Practice is 60 working days.          
               
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Seçmeli Dersleri / Elective Courses of Biomedical Engineering Department
               
Temel Bilim Seçmeli Dersleri /  Basic Sciences Elective Courses
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Önşart
Course Code Course Name T P ECTS Lang. Type Prereq.
MAT227 Sayısal Yöntemler / Numerical Methods 3 0 5 Tr/En  AS MAT116 / MAT116E
MAT229 Matlab ile Matris Teorisi / Matrix Theory with Matlab 3 0 5 Tr/En  AS MAT126 / MAT126E
MAT235 Mühendislik Matematiği / Engineering Mathematics 3 0 5 Tr/En  AS MAT116 / MAT116E
               
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli Dersleri V - VI / Biomedical Engineering Elective Courses V - VI
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Önşart
Course Code Course Name T P ECTS Lang. Type Prereq.
MED351E Medical Engineering Applications / Medikal Mühendislik Uygulamaları 1 2 3 En/Tr AS   
BME313E Materials And Health / Malzeme ve Sağlık 2 1 3 En/Tr AS  
MED346 Radiation Physics / Radyasyon Fiziği 3 0 5 Tr/En AS  
BME374E Biomaterials and Nanotechnologies / Biyomalzemeler ve Nanoteknolojiler 3 0 5 En/Tr AS   
               
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli Dersleri VII - VIII / Biomedical Engineering Elective Courses VII - VIII
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Önşart
Course Code Course Name T P ECTS Lang. Type Prereq.
BME421E Algılayıcı ve Dönüştürücüler / Sensor and Transducers 3 0 5 Tr/En AS EEM218 / EEM218E
BLM441E Kablosuz İletişim Sistemleri / Wireless Communication Systems 3 0 5 Tr/En AS  
BME441E Medical Imaging Systems I / Medikal Görüntüleme Sistemleri I 2 2 5 Tr/En AS BME315 / BME315E
BLM443E Embedded Systems / Gömülü Sistemler 2 2 5 Tr/En AS BLM206 / BLM206E
BLM447E Introduction to Artificial Intelligence / Yapay Zekaya Giriş 3 0 5 Tr/En AS BLM104/
BLM104E
BME451E Image Processing / Görüntü İşleme 2 2 5 Tr/En AS BME311 / BME311E
BME461E Elektromanyetik Alanların Biyolojik Etkileri / Biological Effects of Electromagnetic Fields 3 0 5 Tr/En AS EEM314 / EEM314E
BME473E/BME473 Medical Robotics / Medikal Robotik 2 2 5 Tr/En AS BME352 / BME352E
BME424E / BME424 Electronic Measurement and Display Techniques / Elektronik Ölçme ve Görüntüleme Teknikleri 2 2 5 En/Tr AS  EEM215 / EEM215E
BLM434E Mobil Programlama/Mobil Programming 2 2 5 Tr/En AS BLM104/
BLM104E
BME442E Medical Imaging Systems II / Medikal Görüntüleme Sistemleri II 2 2 5 Tr/En AS BME441 / BME441E
BLM444E Intelligent Object and Environment Design Akıllı Nesne ve Ortam Tasarımı 3 0 5 Tr/En AS BLM104/
BLM104E
BLM446E Introduction to Robotics / Robotiğe Giriş 3 0 5 Tr/En    
BME448E Tıbbi Bilişim / Medical Informatics 3 0 5 Tr/En AS  
BME422 / BME422E Medical Image Processing Applications / Medikal Görüntü İşleme Uygulamaları 2 2 5 Tr/En AS BME451 / BME451E
BME472E Introduction to Biomechanics Engineering / Biyomekanik Mühendisliğine Giriş 3 0 5 Tr/En AS MAT215 / MAT215E
BME490E Klinik Mühendisliği Yönetimi / Clinical Engineering Management 3 0 5 Tr/En AS  
               
Genel Mühendislik Seçmeli Dersleri / General Engineering Elective Courses    
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Önşart
Course Code Course Name T P ECTS Lang. Type Prereq.
MUH402E / MUH402 Engineering Economics / Mühendislik Ekonomisi 3  0   5 En/Tr AS   
MUH404 / MUH404E Mühendislik Yönetimi / Engineering Management 3 0 5 Tr/En AS   
MUH401 / MUH401E Mühendislikte İş Güvenliği ve İş Sağlığı / Job Security and Health in Engineering 3  0   5 Tr/En AS   
MUH406 / MUH406E Mühendislikte Maliyet Analizi / Cost Analysis in Engineering 3  0   5 Tr/En AS   
MUH405E / MUH405 Scientific Research Methods / Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 5 En/Tr AS   
MUH452 / MUH452E Kalite Yönetimi / Quality Management 3 0 5 Tr/En AS   
               
Üniversite Seçmeli Dersleri için yeni ders / New courses for University Elective Courses
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours AKTS Dil Tür Önşart
Course Code Course Name T P ECTS Lang. Type Prereq.
BLM391E / BLM391 Science and Technology / Bilim ve Teknoloji 2 0 3 En/Tr ÜS  
BME394 / BME394E Parametrik Tasarım / Parametric Design 2 0 3 Tr/En ÜS  
INM 013E / INM013 Girişimcilik ve İnovasyon / Entrepreneurship and Innovation 2 0 3 En/Tr ÜS  
INM 014E / INM014 Girişimcilik ve İnovasyon II / Entrepreneurship and Innovation II 2 0 3 En/Tr ÜS  
BLM392 /  BLM392E Bilim ve Teknoloji Tarihine Giriş / Introduction to History of the Science and Technology 2 0 3 Tr/En ÜS