Biyomedikal Mühendisliği 2019 Müfredatı
  Müfredat Adı: (2019 %30 EN) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Lisans Müfredatı
  1. Sınıf / I. Yarıyıl (First Year First Semester)
  Grup/Ders Kodu Grup/Ders Adı Saatler/Hours AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Group/Course Code Group/Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  BLM19103/ BLM19103E Bilgisayar Programlama I /Computer Programming I 3 2 5 Z Türkçe/ İngilizce   BLM_103
  BME19111/ BME19111E Biyomedikal Mühendisliğine Giriş/ Introduction to Biomedical Engineering 2 0 3 Z Türkçe/ İngilizce   BME_111
  FIZ19115/ FIZ19115E Fizik I/ Physics I 3 2 7 Z Türkçe/ İngilizce   FIZ_115
  ING101E Advanced English I 2 0 3 Z İngilizce   ING_101E
  MAT19115/ MAT19115E Matematik I/ Calculus I 3 2 7 Z Türkçe/ İngilizce   MAT_115
  FSM19ÜSA01 Üniversite Seçmeli Ders (A Grubu) / University Elective Course (Group A) 2 0 2 S Türkçe/ İngilizce    
  FSM19ÜSA02 Üniversite Seçmeli Ders (A Grubu) / University Elective Course (Group A) 2 0 2 S Türkçe/ İngilizce    
      Toplam/Total 29        
                   
  1. Sınıf / II. Yarıyıl (First Year Second Semester)
  Grup/Ders Kodu Grup/Ders Adı Saatler/Hours AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Group/Course Code Group/Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  BLM19104/ BLM19104E Bilgisayar Programlama II/ Computer Programming II 3 2 5 Z Türkçe/ İngilizce BLM19103 BLM19103E BLM_104
  FIZ19116/ FIZ19116E Fizik II/ Physics II 3 2 7 Z Türkçe/ İngilizce   FIZ_116
  ING19102E Advanced English II 2 0 3 Z İngilizce   ING_102E
  MAT19116/ MAT19116E Matematik II/ Calculus II 3 2 7 Z Türkçe/ İngilizce MAT19115
MAT19115E
MAT_116
  MAT19126/ MAT19126E Lineer Cebir/ Linear Algebra 3 0 5 Z Türkçe/ İngilizce   MAT_126
  FSM19ÜSA03 Üniversite Seçmeli Ders (A Grubu) / University Elective Course (Group A) 2 0 2 S Türkçe/ İngilizce    
  FSM19ÜSA04 Üniversite Seçmeli Ders (A Grubu) / University Elective Course (Group A) 2 0 2 S Türkçe/ İngilizce    
      Toplam/Total 31        
  2. Sınıf / III. Yarıyıl (Second Year Third Semester)
  Grup/Ders Kodu Grup/Ders Adı Saatler/Hours AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Group/Course Code Group/Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  EEM19201/ EEM19201E Tasarım Yazılımları / Design Software 2 2 3 Z Türkçe/ İngilizce   BLM_201
  EEM19203/ EEM19203E Sayısal Sistemler/ Digital Systems 2 2 4 Z Türkçe/ İngilizce   BLM_203
  EEM19215/ EEM19215E Elektrik Devreleri/ Electric Circuits 2 2 4 Z Türkçe/ İngilizce   BME_255
  KIM19115/ KIM19115E Genel Kimya/ General Chemistry 3 0 5 Z Türkçe/ İngilizce   KIM_115
  MAT19215/ MAT19215E Diferansiyel Denklemler/ Differential Equations 3 2 6 Z Türkçe/ İngilizce MAT19116
MAT19116E
MAT_215
  MED19215/ MED19215E Hücre ve Moleküler Biyoloji/ Cell and Molecular Biology 2 0 4 Z Türkçe/ İngilizce   MED_215
  BME TS1 Seçmeli Ders (Temel Bilim) * * 5 S Türkçe/ İngilizce    
      Toplam/Total 31        
  2. Sınıf / IV. Yarıyıl (Second Year Fourth Semester)
  Grup/Ders Kodu Grup/Ders Adı Saatler/Hours AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Group/Course Code Group/Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  BLM19206/ BLM19206E Mikroişlemci Sistemleri/ Microprocessor Systems 3 2 6 Z Türkçe/ İngilizce BLM19103/ BLM19103E
EEM19203/ EEM19203E
BLM_206
  MUH19210/ MUH19210E Mühendislikte Sözlü ve Yazılı İletişim/ Oral and Written Communication in Engineering 2 0 3 Z Türkçe/ İngilizce   BLM_210
  EEM19218/ EEM19218E Elektronik Devreler/ Electronic Curcuits 3 2 6 Z Türkçe/ İngilizce EEM19215/ EEM19215E BME_208
  MAT19234/ MAT19234E İstatistik ve Olasılık/ Statistics and Probability 3 0 4 Z Türkçe/ İngilizce   MAT_234
  MED19202/ MED19202E İnsan Anatomisi/ Human Anatomy 2 1 5 Z Türkçe/ İngilizce   MED_202
  MED19204/ MED19204E İnsan Fizyolojisi/ Human Physiology 2 1 5 Z Türkçe/ İngilizce   MED_204
      Toplam/Total 29        
  3. Sınıf / V. Yarıyıl (Third Year Fifth Semester)
  Grup/Ders Kodu Grup/Ders Adı Saatler/Hours AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Group/Course Code Group/Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  BME19300/ BME19300E Yaz Stajı I/ Summer Practice I 0 0 2 Z Türkçe/ İngilizce   BME_300
  BME19311/ BME19311E Biyomedikal Sinyaller ve Sistemler/ Biomedical Signals and Systems 2 2 4 Z Türkçe/ İngilizce   BME_311
  BME19315/ BME19315E Biyomedikal Elektronik/ Biomedical Electronics 3 2 5 Z Türkçe/ İngilizce EEM19218/ EEM19218E BME_315
  BME19353/ BME19353E Biyomedikal Ölçme ve Enstrumentasyon/ Biomedical Measurement and Instrumentation 2 2 5 Z Türkçe/ İngilizce MED19204
MED19204E
EEM19218/ EEM19218E
BME_353
  MED19301/ MED19301E Biyofizik/ Biophysics 2 1 4 Z Türkçe/ İngilizce   MED_301
  MED19325/ MED19325E Biyokimyasal Ölçüm Teknikleri/ Biochemical Measurement Techniques 2 1 4 Z Türkçe/ İngilizce   MED_325
  BME AS1 Seçmeli Ders (A1 Grubu Teknik) * * 3 S Türkçe/ İngilizce    
  FSM19ÜSB01 Üniversite Seçmeli Ders (B Grubu) / University Elective Course (Group B) 2 0 3 S Türkçe/ İngilizce    
      Toplam/Total 30        
  3. Sınıf / VI. Yarıyıl (Third Year Sixth Semester)
  Grup/Ders Kodu Grup/Ders Adı Saatler/Hours AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Group/Course Code Group/Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  BME19312/ BME19312E Biyomedikal Sistem Analiz ve Tasarımı/ Biomedical Systems Analysis and Design 3 0 4 Z Türkçe/ İngilizce BME19311
BME19311E
MED19204
MED19204E
BME_312
  BME19314/ BME19314E Biyomedikal Sinyal İşleme/ Biomedical Signal Processing 2 2 5 Z Türkçe/ İngilizce BME19311
BME19311E
BME_314
  BME19352/ BME19352E Biomedikal Kontrol Sistemleri/ Biomedical Control Systems 3 0 5 Z Türkçe/ İngilizce   BME_352
  EEM19314/ EEM19314E Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar/ Electromagnetic Fields and Waves 3 0 5 Z Türkçe/ İngilizce   BME_364
  BME19392/ BME19392E Biyomedikal Sistemler Proje Geliştirme/ Biomedical Systems Project Devolopment 1 2 3 Z Türkçe/ İngilizce BME19315
BME19315E
BME_392
  BME AS2 Seçmeli Ders (A2 Grubu Teknik) * * 5 S Türkçe/ İngilizce    
  FSM19ÜSB02 Üniversite Seçmeli Ders (B Grubu) / University Elective Course (Group B) 2 0 3 S Türkçe/ İngilizce    
      Toplam/Total 30        
  4. Sınıf / VII. Yarıyıl (Fourth Year Seventh Semester)
  Grup/Ders Kodu Grup/Ders Adı Saatler/Hours AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Group/Course Code Group/Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  BME19400/ BME19400E Yaz Stajı II/ Summer Practice II 0 0 2 Z Türkçe/ İngilizce   BME_400
  BME19401/ BME19401E Bitirme Projesi I/ Graduation Project I 1 4 6 Z Türkçe/ İngilizce   BME_401
  BME BS1 Seçmeli Ders (B Grubu Teknik) * * 5 S Türkçe/ İngilizce    
  BME BS2 Seçmeli Ders (B Grubu Teknik) * * 5 S Türkçe/ İngilizce    
  BME BS3 Seçmeli Ders (B Grubu Teknik) * * 5 S Türkçe/ İngilizce    
  BME MS1 Seçmeli Ders (Genel Mühendislik) * * 5 S Türkçe/ İngilizce    
  FSM19ÜSB03 Üniversite Seçmeli Ders (B Grubu) / University Elective Course (Group B) 2 0 3 S Türkçe/ İngilizce    
      Toplam/Total 31        
  4. Sınıf / VIII. Yarıyıl (Fourth Year Eighth Semester)
  Grup/Ders Kodu Grup/Ders Adı Saatler/Hours AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Group/Course Code Group/Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  BME19402/ BME19402E Bitirme Projesi II/ Graduation Projects II 1 4 6 Z Türkçe/ İngilizce BME19401
BME19401E
BME_402
  BME BS4 Seçmeli Ders (B Grubu Teknik) * * 5 S Türkçe/ İngilizce    
  BME BS5 Seçmeli Ders (B Grubu Teknik) * * 5 S Türkçe/ İngilizce    
  BME BS6 Seçmeli Ders (B Grubu Teknik) * * 5 S Türkçe/ İngilizce    
  BME MS2 Seçmeli Ders (Genel Mühendislik) * * 5 S Türkçe/ İngilizce    
  FSM19ÜSB04 Üniversite Seçmeli Ders (B Grubu) / University Elective Course (Group B) 2 0 3 S Türkçe/ İngilizce    
      Toplam/Total 29        
      Toplam/Total AKTS 240        
                   
      AKTS ORAN          
      ECTS RATİO          
    S Dersler/Elective Course: 73 30%          
    Z Dersler/Required Courses: 167 70%          
    İngilizce Dersler/Engilish Courses: * *          
                   
  Z: Zorunlu, S: Alan Seçmeli, Tr: Türkçe, En: İngilizce
Z:Compulsory, S: Elective, Tr: Turkish, En: English
S.A.D.K:Son Aktif Ders Kodu (Kapatılan derslerin muadillerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.), S.A.D.K: Last Active Course Code
T: Haftalık Teorik Ders Saati; U:Haftalık Uygulama Ders Saati; AKTS: Avrupa Kredi Sistemi
                   
  A Grubu Teknik Seçmeli Dersler                
  Ders Kodu Ders Adı Saatler/Hours   AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Course Code Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  BME19313/ BME19313E Malzeme ve Sağlık/ Materials and Health 2 1 3 S Türkçe/ İngilizce   BME AS1
  MED19351/ MED19351E Medikal Mühendislik Uygulamaları/ Medical Engineering Applications 1 2 3 S Türkçe/ İngilizce   BME AS1
  BME19374/ BME19374E Biyomalzemeler ve Nanoteknolojiler/ Biomaterials nanotechnologies 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME AS2
  MED19346/ MED19346E Radyasyon Fiziği/ Radiation Physics 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME AS2
                   
  B Grubu Teknik Seçmeli Dersler                
  Ders Kodu Ders Adı Saatler/Hours AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Course Code Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  BLM19434/ BLM19434E Mobil Programlama/ Mobil Programming 2 2 5 S Türkçe/ İngilizce BLM19104 BLM19104E BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BLM19441/ BLM19441E Kablosuz İletişim Sistemleri/Wireless Communication Systems 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BLM19443/ BLM19443E Gömülü Sistemler/ Embedded System Design 2 2 5 S Türkçe/ İngilizce BLM19206 BLM19206E BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BLM19444/ BLM19444E Akıllı Nesne ve Ortam Tasarımı/Intelligent Object and Environment Design 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce BLM19104 BLM19104E BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BLM19447/ BLM19447E Yapay Zekaya Giriş/Introduction to Artificial Intelligence 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce BLM19104 BLM19104E BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BME19421/ BME19421E Algılayıcı ve Dönüştürücüler / Sensor and Transducers 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BME19441/ BME19441E Medikal Görüntüleme Sistemleri I/ Medical Imaging Systems I 2 2 5 S Türkçe/ İngilizce   BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BME19461/ BME19461E Elektromanyetik Alanların Biyolojik Etkileri/ Biological Effects of Electromagnetic Fields 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce EEM19314 EEM19314E BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BME19472/ BME19472E Biyomekanik Mühendisliğine Giriş/ Introduction to Biomechanic Engineering 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce MAT19215 MAT19215E BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BME19473/ BME19473E Medikal Robotik/ Medical Robotics 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce BME19352 BME19352E BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BME19490/ BME19490E Klinik Mühendisliği Yönetimi/Clinical Engineering Management 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BME19422/ BME19422E rüntü İşleme Uygulamaları/ Medical Image Processing Applications 2 2 5 S Türkçe/ İngilizce BME19451 BME19451E BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BME19424/ BME19424E Elektronik Ölçme ve Görüntüleme Teknikleri/ Electronic Measurements And Display Technologies 2 2 5 S Türkçe/ İngilizce EEM19215 EEM19215E BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BME19442/ BME19442E Medikal Görüntüleme Sistemleri II/ Medical Imaging Systems II 2 2 5 S Türkçe/ İngilizce BME441 BME441E BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BME19448/BME19448E Tıbbi Bilişim/Medical Informatics 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BME19451/ BME19451E Görüntü İşleme/Image Processing 2 2 5 S Türkçe/ İngilizce BME19311 BME19311E BME BS1,BME BS2,BME BS3,BME BS4,BME BS5,BME BS6
  BLM19202/ BLM19202E Veri Yapıları/Data Structures 3 2 6 S Türkçe/ İngilizce BLM19104 BLM19104E BME BS1,BME BS2
  BLM19304/ BLM19304E Bilgisayar Ağları/ Computer Networks 3 2 6 S Türkçe/ İngilizce BLM104 BLM104E BME BS1,BME BS2
  BLM19303/ BLM19303E Veri Tabanı Yönetim Sistemleri/ Database Management Systems 3 2 6 S Türkçe/ İngilizce BLM19202 BLM19202E BME BS1,BME BS2
  BLM19446/ BLM19446E Robotiğe Giriş/ Introduction to Robotics 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME BS1,BME BS2
  BLM19455/ BLM19455E Akıllı Sistem ve Nesne Tasarımı/ Design of Smart Systems and Internet of Things 2 2 5 S Türkçe/ İngilizce BLM19206 BLM19206E BME BS1,BME BS2
                   
  Genel Mühendislik Grubu Seçmeli Dersler                
  Ders Kodu Ders Adı Saatler/Hours AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Course Code Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  MUH19404/ MUH19404E Mühendislik Yönetimi/ Engineering Management 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME MS1, BME MS2
  MUH19405/ MUH19405E Bilimsel Araştırma Yöntemleri/ Scientific Research Methods 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME MS1, BME MS2
  MUH19406/ MUH19406E Mühendislikte Maliyet Analizi/ Cost Analysis in Engineering 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME MS1, BME MS2
  MUH19402/ MUH19402E Mühendislik Ekonomisi/ Engineering Economics 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME MS1, BME MS2
  MUH19452/ MUH19452E Kalite Yönetimi/ Quality Management 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME MS1,BME MS2
  MUH19401/ MUH19401E Mühendislikte İş Güvenliği ve İş Sağlığı/ Job Security in Engineering 3 0 5 S Türkçe/ İngilizce   BME MS1, BME MS2
                   
                   
  Temel Bilim Seçmeli Dersler                
  Ders Kodu Ders Adı Saatler/Hours   AKTS Tür Dili Ön Şart Ana Grup Kodu
  Course Code Course Name T U ECTS Type Lang. Prereq. Main Group Code
  MAT19227/ MAT19227E Sayısal Yöntemler/ Numerical Methods 3 0 5 S Türkçe   BME TS1
  MAT19229/ MAT19229E Matlab ile Matris Teorisi/ Matrix Theory with Matlab 3 0 5 S Türkçe   BME TS1
  MAT19235/ MAT19235E Mühendislik Matematiği/ Engineering Mathematics 3 0 5 S Türkçe   BME TS1