BME - Staj Defterlerinin Teslimi

2020-2021 Yaz döneminde staj yapmış olan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz, 

Biyomedikal Mühendisliği bölüm sayfası stajlar kısmında yer alan BME_Staj Defteri (her sayfası onaylı) ve BME_Staj Degerlendirme Formu (firma kaşesi olan kapalı bir zarf içinde) isimli belgeleri FSM_Biyomedikal Mühendisligi Staj Esasları'na uygun şekilde hazırlayıp son teslim tarihine kadar Arş. Gör. Müberra Aydın'a teslim etmelidirler.

Son teslim tarihi: 1 Kasım 2021