IAESTE Zorunlu Staj Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir genel merkez liderliğinde yürütülen ve Üniversitemizin 17.12.2020 tarihi itibariyle üye olduğu IAESTE (Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği) yurtdışı staj programına Mühendislik Fakültesi öğrencileri 2022 yılı yaz döneminden itibaren katılım sağlamaya başlayacaklardır. Nitelik açısından Erasmus+ staj hareketliliği ile benzerlik gösteren IAESTE programına katılım hakkı kazanan öğrencilerin hareketlilik öncesinde staj komisyonuna (Dr. Öğr. Üyesi Hayriye AKTAŞ DİNÇER ve Arş. Gör. Müberra AYDIN) başvurmaları gerekmektedir. 

Tüm öğrencilerimize duyurulur

 

Duyuru tarihi (22.12.2021 - 10:10)