BME - Staj Duyurusu

2020-2021 Yaz Döneminde Staj Yapacak Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine

Tüm öğrenciler, Bölüm WEB sayfasındaki staj ile ilgili kısımda yer alan staj esasları ve ilgili tüm belgeleri dikkatle okumalı ve istenen işlemleri yapmalıdır. Yaz Stajı yapmak için ön şartların ve diğer koşulların sağlanması zorunludur.

http://biyomedikal.fsm.edu.tr/Muhendislik-Fakultesi-Bolumler-Biyomedikal-Muhendisligi--Stajlar

Hastane veya bir mühendislik işletmesinde staj yapmak isteyen ve staj yapacağı işyerini bulan öğrenciler;

  • Staj başvurusu işlemleri için gerekli olan belgeleri uygun biçimde hazırlayıppdf dosyası olarak en geç 10 gün öncesine kadar dmalkoc@fsm.edu.tr mail adresine göndermelidir. Bu süreçte evrak gönderimi ve takibi e-posta yoluyla yürütülecektir. Zorunlu Staj Sigortası okul tarafından yapılacaktır.
  • Belgelerde fotoğraf, imza, kaşe vb. eksikliklerin olmamasına dikkat edilmeli ve stajtarihlerini belirlerken resmî tatillerde staj yapılmayacağı unutulmamalıdır.

Staj için gerekli belgeler:

StajBaşvuruFormu (Stajyapılacakkurumtarafındanimzalıonaylıgetireceklerdir.)

Staj Kabul (SGK) Formu (Stajyapılacakkurumtarafındanimzalıonaylıgetireceklerdir.)

KimlikFotokopisi

İkametgahBelgesi (E-Devlettenalınabilir.)

SGK MüstehaklıkBelgesi (E-Devlettenalınabilir.)